Jótállás, garancia

Az Eladó azért vállal felelősséget, hogy eladáskor hibátlan terméket ad át a Vevőnek. Eladó a jogszabály szerint kötelező garanciát vállal a termékekre, mely a vásárlás napjától számított 6 hónap. A garanciális idő érvényessége alatt felmerülő anyag-, vagy gyártási hiba miatti reklamáció esetén kérjük, szíveskedjen a terméket a számla kísérletében előzetes megbeszélés után visszajuttatni, ahol díjtalanul megjavítják, vagy ha nem lehetséges úgy a készlettől függően kicserélik.

Ha a megrendelt termék hibás, vagy a szállítás során megsérült, vagy a rendeltetés szerinti használat során még a szavatossági idő lejárta előtt meghibásodik, úgy a Vevő ezt telefonon vagy e-mailen jelezheti az Eladó felé. A Vevő a hiba felfedezése után a lehető legrövidebb időn belül köteles kifogását az Eladóval közölni és a terméket az Eladónak visszajuttatni az áru ellenértékének megfizetését igazoló bizonylattal, vagy annak másolatával együtt. A visszajuttatás szállítási költségét a Vevő viseli. Az áru visszaérkezését követően az Eladó a terméket megvizsgálja és amennyiben a reklamáció jogos, úgy az alábbiak szerint jár el:

Javítható hiba esetén a terméket az Eladó szakműhelyben megjavítja, vagy megjavíttatja és 30 napon belül saját költségén visszaküldi a Vevő részére. Amennyiben határidőn belül az Eladó nem juttatja vissza a Vevőnek a terméket, a Vevő követelheti a vételár visszafizetését az Eladótól.

Nem javítható hiba esetén a Vevő döntése alapján az Eladó a hibás árut kicseréli (amennyiben erre az Eladónak lehetősége van) és saját költségén a Vevőnek a terméket eljuttatja, vagy a Vevőnek a vételárat visszafizeti 15 napon belül. A visszatérítés a szállítási költségre nem vonatkozik.

Amennyiben a reklamáció nem jogos, az Eladó a terméket visszajuttatatja Vevő részére, ennek postai költsége a Vevőt terheli.

Elállás joga

A megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül a Vevőnek joga van elállni vásárlási szándékától. Ebben az esetben Eladó köteles a termékért kifizetett vételárat visszatéríteni a vásárlónak, legkésőbb az elállást, illetve a termék visszaszolgáltatását követő harminc napon belül. A visszatérítés a szállítási költségre nem vonatkozik, valamint a termék visszajuttatásának költsége is a Vevőt terheli. Jelen dokumentumban nem szabályozott kérdésekkel kapcsolatban lásd: A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendeletben foglaltakat.

Amennyiben elállási jogával kíván élni, azt írásban, levélben vagy e-mailben teheti meg, hivatkozva a termékre és a megrendelés azonosítójára. Elállási jogát a termék kézhezvételétől számított 14 napon belül teheti meg. Postai levél útján történő elállásnál a levél postára adásának dátumát vesszük figyelme a 14 napos határidő számításakor. A levelet lehetőleg ajánlott levélként adja fel, hogy egyértelműen bizonyítható legyen a feladás dátuma. A megrendelt terméket juttassa vissza címünkre. A termék hibátlan állapotban történő postai visszajuttatásának költségei a vevőt terhelik. Amennyiben a termék nem kifogástalan állapotban kerül visszaküldésre, az eladó kötelezheti a vevőt a termék teljes vételárának megtérítésére.

A terméket ne utánvéttel küldje vissza! Az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módunkban átvenni, annak visszajuttatásának költsége is Vevőt terheli! A nem rendeltetésszerűen használt termékre a garancia nem vonatkozik, továbbá a nem rendeltetésszerű használatból eredő károk megfizetése is vásárlót terheli.

A visszaküldött termék kézhezvételétől, illetve az elállási nyilatkozat elküldésének igazolásától számított 14 napon belül – az alábbiakban meghatározott feltétel teljesítését követően – visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja. Felhívom a figyelmét, hogy a visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte.

A Vevő nem gyakorolhatja elállási jogát olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak (ld. hivatkozott Korm. rendelet).

Szavatossági jogok elvesztését eredményezik az alábbi esetek:

A termék nem rendeltetésszerű használata, így különösen, de nem kizárólagosan:

– túlzott terhelés;

– szakszerűtlen tisztítás;

– termék átalakítása;

– erőszakos nyitás;

– a felfedezett hiba (a rejtett anyag-, vagy gyártási hiba) késedelmes (nem észlelése után közvetlenül megtett) jelentése;

– huzamosabb időn keresztül nedves helyen történő tárolása vagy elázása;

– házilagos javítás;

– a zárszerkezetek hibás vagy gondatlan kezeléséből eredő törés vagy sérülés esetén.

A garancia nem terjed ki a természetes elhasználódásra, a vásárlás után keletkezett sérülésekre, valamint a cipzárak és fém kiegészítők meghibásodására, megrongálódására.

A nem rendeltetésszerű használatból eredő károk megfizetése is a vásárlót terheli.